Script Seznam

U všech příkladů je ukázka spuštění dialogů, lze je ale použít i na spuštění animaci, či jiné události

 

Událost, co se pustí po začátku místnosti

 

Rozepsaná varianta s použitím otočení k hráči

 

ON_ROOM_BEGIN
  globals.told_event=false
  SLEEP 0.5
  if not globals.intro then            --úvodní dialog se řekne pouze jednou
    globals.intro = true
    START_DLG open                   --zahájeni rozhovoru (varianta, kdy se

                                                   --rozepisuji jednotlivé repliky tvoru)
       DISABLE_CONTROL            --odebráni ovládaní hráči
       LookAtPlayer(guppy)            --Guppy otočí hlavu na hráče
       SAY g1
       LookFromPlayer(guppy)        --Guppy otočí hlavu zpět
       LookAtPlayer(flounder)        --Flounder otočí hlavu na hráče
       SAY f2
       LookFromPlayer(flounder)   --Flounder otočí hlavu zpět
       ENABLE_CONTROL             --předaní ovládaní hráči
    STOP_DLG open
  end
end

 

Nerozepsaná jednoduší varianta

 

ON_ROOM_BEGIN
  globals.told_event=false
  SLEEP 0.5
  if not globals.intro then            --úvodní dialog se řekne pouze jednou
    globals.intro = true
    START_DLG open                   --zahájeni rozhovoru
         AUTO_DLG                        --automatické spuštěni celého dialogu.

                                                  -- Nemusí se to rozepisovat, pokud
                                                  --programátor nechce během rozhovoru použit

                                                  -- animace nebo pauzy
    STOP_DLG open
  end
end

 

Úplně nejjednoduší varianta (pro začátečníky)

ON_ROOM_BEGIN
AUTO_DLG open
end

Událost která se vyvolá po skončení pohybu tvora/předmětu

 

ON_MOVE_STOP guppy              -- Guppy se pohnula a zastavila na

                                                   -- souřadnicích X3, Y5

  if ObjectX(guppy) == 3 and ObjectY(guppy) == 5 then

    DISABLE                                 -- zajisti ze se tato událost podruhé

                                                   --  nevyvolá, pokud se nepoužije

                                                   -- restart nebo undo

    START_DLG blocked_1

       SAY g1

       SAY f2

       SAY g2

    STOP_DLG blocked_1

  end

end

 

Událost která se vyvola po začátku pohybu tvora/předmětu

 

ON_MOVE_BEGIN  guppy              -- Guppy se začala pohybovat

                                                      --ze souřadnic X3, Y5

  if ObjectX(guppy) == 3 and ObjectY(guppy) == 5 then

    DISABLE                                      -- zajisti, že se tato událost podruhé

                                                        --nevyvolá, pokud se nepoužije

                                                        -- restart nebo undo

    START_DLG blocked_1

       SAY g1

       SAY f2

       SAY g2

    STOP_DLG blocked_1

  end

end

 

Událost, která se vyvolá po dopadu předmětu na zem

 

ON_FALL_STOP item03      --ON_MOVE_END: událost která se vyvolá

                                           --po dopadu tvora/předmětu na zem

  steel_fall=true

  AUTO_DLG event_4

end

 

Závěrečný dialog, který se řekne, když Flounder opustí místnost

Rozepsaná varianta

 

ON_DISAPPEAR flounder          --ON_DISAPPEAR: událost která se vyvolá

                                                  -- po opuštěni tvora/předmětu z místnosti
  START_DLG exit
     DISABLE_END                      -- Vypnuti automatického ukončeni místnosti.

                                                  -- Důležité, aby se závěrečný rozhovor mohl

                                                  -- říct i pokud už jsou všichni tvorové venku.
       SAY f1

       SAY g2
     ENABLE_END
  STOP_DLG exit
end

 

Nerozepsaná jednoduší varianta


ON_DISAPPEAR flounder  --ON_DISAPPEAR: událost která se vyvolá 
                                 
  -- po opuštěni tvora/předmětu z místnosti

                                     
  START_DLG exit
     DISABLE_END     --Vypnuti automatického ukončeni místnosti.

                                  --   Důležité, aby se závěrečný
                           -- rozhovor mohl říct i pokud už jsou všichni tvorové venku
     AUTO_DLG exit   --automatické spuštěni celého dialogu. Nemusí se to
                                 --
rozepisovat, pokud programátor nechce během
                                
-- rozhovoru použit animace nebo pauzy
     ENABLE_END
  STOP_DLG exit
end

 

 

Konstrukce, která zajišťuje, ze se závěrečný rozhovor řekne až po

odchodu obou tvoru z místnosti

ON_DISAPPEAR flounder

  fex = true

  ce()

end

 

ON_DISAPPEAR guppy

  gex = true

  ce()

end

 

function ce()

  if gex and fex then       --oba tvorové už jsou z místnosti pryč

    DISABLE_END

    DIALOG_WAIT           --pokud se v tuto chvíli říká jiný rozhovor,

                                       --počká se dokud neskončí

    AUTO_DLG exit

    ENABLE_END

  end

end

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode