Vytvoření místnosti krok za krokem

Zde si ukážeme jak vytvořit jednoduchou místnost.

Začneme vytvořením nové místnosti.

Vlevo nahoře vybereme File a zvolíme New mission...

V novém okně můžeme zvolit název místnosti (Enter new mission name), popřípadě i název kampaně (Enter cammpaign name). Níže pak velikost místnosti v polích (Enter new room size) a rozlišení (Enter new room field size). Poté zvolíme OK.

V prvé řadě si načrtneme zdi místnosti (to jsou ty hnědé pole) pomocí myši.

Klikneme levým tlačítkem myši na libovolné hnědé pole, to se mírně rozsvítí (tím poznáte že je právě aktivní), levým tlačítkem můžete pole přidávat a pravým zase ubírat.

Až bude se zdi spokojeni, tak začneme dávat postavy do místnosti.

Klikneme na ikonu ryby a z nabídky vybereme postavu a umístíme do místnosti.

Pak začneme dávat do místnosti objekty.

To uděláme jednoduše, když klikneme na prázdné místo levým tlačítkem myší (nesmí byt aktivovaná zeď), vytvoří se žluté pole, takto uděláme cely objekt, ten následně můžeme nechat normální, nebo jej přeměnit na ocel, chaluhy nebo led, v okně Room object properties, v řádku Weight na Ice-Led, Seaweed-Chaluhy nebo Steel pipe-Ocel. Pot řádkem Weight je řádek Dangerous- tímto můžeme objekt udělat radioaktivní.

Ještě můžeme přidat lasery pomocí ikony laseru, vedle ikony s postavami.

Teď už máme místnost s postavami, objekty a zdí. Teď se pustíme do otexturování předmětů a zdí. To se provádí následovně, klikneme na ikonu květiny, otevře se nové okno Graphical representation, tady si zvolíme jednu z tlačítek Database- tady najdete textury objektů nebo Generated- pro tvorbu generované textury- hodí se pro tvorbu textury zdí. Pro objekt tedy zvolíme Database a vybereme si z nabízených textur (v případě že je okno prázdné, pro daný objekt neexistuje textura). Pro zeď je to obdobné, zvolíme Generated a vybereme požadovanou texturu pro zeď.

Nyní máme místnost otexturovanou, ale stale tomu něco chybí, doděláme ještě pozadí, klikneme na ikonu vedle květinky (taková s vlnkami), otevře se nové okno Room backgroud.

Zvolíme nové pozadí (Create new), pak zvolíme řádek Image file name: a najdeme si nějakou texturu, (textury ze hry lze najít zde Fish Fillets 2\Graphics\Envir\x36\Backgrounds). Okno nezavíráme a překlikneme na okno s místností, tam už je vlevo nahoře zobrazený malý čtvereček, ten pomocí myši (klikneme na malý čtvereček vlevo dole) natáhneme přes celou obrazovku, pak teprve můžeme okno Room background zavřít.

Na závěr ještě přidáme hudbu a pozadí kolem místnosti které je vidět ve hře. V okně Room properties klikneme na řádek Music file name a vybereme nějakou skladbu. Pak ještě přidáme pozadí kolem místnosti kliknutím na Image behind interface (v tomtéž okně), a vybereme pozadí.

Tímto je místnost hotová, a můžete ji otestovat přímo v editoru pomocí ikon v horní části a případné nedostatky napravit.

Na závěr zbývá místnost uložit, klikneme na File a poté na Save room.

Jestli chcete místnost distribuovat musíte vytvořit balíček s místností, to se udělá následovně: klikneme na File poté na Create mission packet nebo na Create campaign packet (podle toho co jste vytvořili) a najdeme skožku s místností (nachází se v Fish Fillets 2\Custom\Missions nebo ...\Campaigns). Balíček se poté objeví ve složce Fish Fillets 2\Custom\CreatedPackets.

To je prozatím vše, doufám že vám tenhle návod alespoň trochu pomohl.

Případné dotazy pište do diskuze, nebo na moje ICQ.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode