Vlastní textura zdí s motivy

Vlastní textura zdí s motivy

V texturovém okně (Graphical respentation) si jako první vygenerujeme nějaký podklad (pomoci Generated).

 Pak přejdeme na záložku construction commands, tam klikneme na tlačítko Open code gen. Tool…

 

Otever se nové okno Code generation, tady si vybereme požadovaný obrázek (například /Envir/x36/walls/ow/1.png), tažením jej přeneseme na požadované místo na hracím poli na zeď (tam jej můžeme i později dál přesouvat).

 

Obrázky, které máme použity, vidíme dole, tady můžeme i měnit jejich velikost (500x303 change size) a mazat (remove).

 

Okno necháme otevřené a v texturovém okně (Graphical respentation) klikneme na Paste from code gen. Tool.

Tím se uloží změny.

 

Potvrdíme ano a pak okno můžeme zavřít – ok.

 

Textura korálů

Žluto-modré korály:

V texturovem okně  vytvoříme container pomoci add container, pak přejdeme na záložku construction commands a do volného okna vložíme :

CoralBg()

CoralLayers2()

 

Pak klikneme na ok, a potvrdíme ano.

 

Růžové korály:

V texturovem okně  vytvoříme container pomoci add container, pak přejdeme na záložku construction commands a do volného okna vložíme :

TropicalRock()
CoralLayers4()

Pak klikneme na ok, a potvrdíme ano.

 

Textura ledních medvědů

V texturovem okně  vytvoříme container pomoci add container, pak přejdeme na záložku construction commands a do volného okna vložíme :

NewSprite()

 

SetTilingBehavior(Enums.tb_tile)

--CreateTile("Graphics/Envir/x30/custom/snow.jpg")

CreateTile("Custom/Campaigns/ScriptTutorial/Graphics/Walls/icewall.jpg")

 

SetOffsetAll(5,5)

SetFluffynessAll(90,30)

SetOffsetTop(0,5)

SetOffsetBottom(30,5)

SetFluffynessBottom(30,5)

CutByShape()

MakeFluffy()

 

SetBevelingDistAll(10, 30)

Bevelize()

 

EndSprite()

 

 

NewSprite()

AddSelComp("under_water")

CoralLayer2("Custom/Campaigns/ScriptTutorial/Graphics/Walls/bear")

CoralLayer3("Custom/Campaigns/ScriptTutorial/Graphics/Walls/bear")

CoralLayer4("Custom/Campaigns/ScriptTutorial/Graphics/Walls/bear")

EndSprite()

Pak klikneme na ok, a potvrdíme ano.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode