Podmínky

Podmínky nám vymezují určitou akci jenom na jednu možnost. Pokud třeba použijeme ON_FALL_STOP object, právě pomocí podmínek zjistíme, kam vlastně předmět spadl.
Mají podobný zápis, jako události:


if "Něco k něčemu je něco" then
"příkaz"
end

například:

if ObjectY(object) == 7 then
  SetSolved()
end

což nám řekne, že pokud je předmět na Y pozici 7, mise se vyhraje

zápis:
if proměnná(parametr) operátor hodnota then

proměnná - z té se vezne hodnota, aby se porovnala, může být systémová nebo vlastní
parametr - proměnná se může k něčemu vztahovat, ale nemusí
operátor - Logické operátory sco-ff2.webnode.cz/illidanovy-navody/operatory/
hodnota - první hodnota se musí s něčím porovnat

Možností pro podmínky je spoustu.
Tyto proměnné se nastavují samy:

ObjectX(object) - X pozice předmětu
ObjectY(object) - Y pozice předmětu
ObjectName(object) - jméno předmětu
Room() - zjistí jméno současné místnosti
Object(object) - předmět
Critter(object) - živočich
GetDlg() - současný dialog
CritterLookDir(object) - směr pohledu živočicha
GetTime() - uplynulý čas
Gr(object) - grafika předmětu
GrSprite(object) - současný sprite předmětu
GrSpriteSet(object) - současná animace předmětu
GrContainer(object) - složení předmětu
GetDX() - X poloha grafiky předmětu
GetDY() - Y poloha grafiky předmětu
GetIDByChar(str) - id podle znaku
GetCritterByChar(str) - živočich podle znaku
math.random(cislo1,cislo2) - náhodné číslo mezi prvním a druhým parametrem
not - zápor následující proměnné
and - další porovnání
NO_DIALOG - nepřehrává se dialog
GetBrKoef() - rychlost zpráv
IsRoomSolved('mistnost') - místnost je splněna
Room():CountBeamsHittingObject(Object(obj)) -počet laserových paprsků zasahujících předmět
Room():GetWaterLevel() - úroveň hladiny vody
Critter(critter):GetX() - X pozice živočicha
Critter(critter):GetY() - Y pozice živočicha
Object(object):GetX() - X pozice předmětu
Object(object):GetY() - Y pozice předmětu
Object(object):GetWeight() - váha předmětu
Object(object):GetType() - typ předmětu

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode