Složité

Těmto návodům pravděpodobně budou rozumět jen ti, kteří mají hlubší znalosti o programování.

Seznam všech známých funkcí: (v angličtině, ale psal jsem to já)

GetActRoom()---
  :GetRoomSound()---
    :GetCurrentDlg()
    :GetCurrentDlg()
    :StartDlg(id, surviveAbsTime, allowDeath)
    :StopDlg()
    :Say(id, objectId, color)
  :GetTime()
  :GetGrRepres()---
    :GetDX()
    :GetDY()
    :SetDX(width)!!
    :SetDY(height)!!
    :SetBubbleParams(speed, durating, size)
    :AddBubbleSource(objectId, positionX, positionY, width, height, bubbles, consistency)
    :PreloadSpriteSet(path)
  :GetCritterByChar(string.byte(str))---
    :GetId()
  :GetCritter(objectId)---
    :GetLookDir()
    see GetObject
  :GetWaterLevel()!!
  :GetObject(objectId)---
    :GetId()!!
    :GetName()
    :GetX()
    :GetY()
    :GetWeight(weight)!!??
    :GetType(type)!!??
    :GetGrRepres()---
      :GetGrElem()---
        :AsGrElSprite()---
          :ChangeSprite(path)
        :AsGrElContainer()---
          :GetElement(animNumber)
          :AddTransform(see NewCGrTrTranslation)
          :GetTransform(0)---
            :AsGrTrTranslation()---
              :Translate(PrcToPx(transX),PrcToPx(transY))
        :AsGrElSpriteSet()---
          :SetAnimation(cycle, 0, GetTime())
          :SetCurrentFrame(CurrentFrame)
          :StopAnimation(GetTime())
          :ChangePeriod(Speed, GetTime())
          :ChangePeriod(Speed, GetTime())
          :AnimSSSet(name, count, false, length*100, :GetTime())
          :AddTransform(see NewCGrTrTranslation)
    :SetWeight(weight)!!
    :SetType(type)!!
    :SetOrderChain(orderchain)
    :SetX(positionX)!!
    :SetY(positionY)!!
    :SetId(id)!!!
  :SetWaterLevel(waterlevel)!!
  :SetSolved(0)
  :LookAtPlayer(critterId)
  :LookFromPlayer(critterId)
  :LookAtBg(critterId)
  :LookFromBg(critterId)
  :CountBeamsHittingObject(see GetObject(objectId))

GetRoom(roomId)---
  see GetActRoom

GetChatAmount()
GetGameInterface()---
  :FadeToBlack(seconds)
  :FadeToWhite(seconds)

GetActProfile()---
  :IsRoomSolved(roomName)

NewCGrTrTranslation()---
  :TranslateX(transX)
  :TranslateY(transY)

PlaySoundBIND(fileName, volume, pitch)
PlayLoopBIND(fileName, volume, pitch)
lut.g_event_manager(), lut.g_timed_manager()---
  :register_func(tostring(eventId), funName)??
  :set_survive_time(registrationId, absTime)??
  :unregister(registrationId)??
  :add_to_ignored(registrationId)??

coroutine.yield---
  ("sleep", secs)
  ("event", tostring(eventId))
  ("sound_end", handle)


Get - returns a value
Set - sets a value
other - does anything

!! - new
?? - unknown value type

simply:
  GetActRoom(): = Room():
  Room():GetObject(objectId) = Object(objectId)
  Room():GetCritter(objectId) = Critter(objectId)

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode