Operátory

Operátory přiřazení
Operace s řetězci
.. - spojení

Početní operátory
Operace s čísly
+ - sčítání, spojení řetězců
- - odčítání
* - násobení
/ - dělení
% - zbytek po dělení
^ - umocňování

Logické operátory
Používají se při if.
== - rovnost
~= - nerovnost
> - větší než
< - menší než
>= - větší nebo rovno
<= - menší nebo rovno

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode