Typy skriptů

To je to, jaké příkazy a styly zápisu při nich používáme.


Místnost
To není ani tak skript, ale spíš pomocí příkazů vytvořená podoba místnosti.

float version 0.070103 --verze místnosti
CRoom actRoom
{
--a tady nám začíná samotná místnost
}

Nejsou žádné události, pouze stromovitě větvené vykreslovací příkazy

Uložení - *.txt

Skript, Skript místnosti
Události, činnosti, podmínky
Skript se spustí, něco udělá a zase se vypne, pak se zase spustí...

Uložení - *.lua

Dialog
Obsahuje informaco pro složení dialogu
Jméno/dialogu-id barva Text

Uložení - *.txt

Vykreslování předmětu - Container
Obsahuje pouze příkazy pro stavbu zdi nebo předmětu.

Uložení - v souboru místnosti *.lua


Nemůžou se většinou ovládat mezi sebou, ale můžou jeden z druhého číst, třeba Místnost z Containeru, nebo Skript z Dialogu

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode