Jak vyříznout část stěny

Pokud jste někdy potřebovali, třeba pro vložení fishwagenu, aby na některém místě byla stěna, ale nebyla vidět, slouží pro to dva příkazy - AddSelBlendNon a ClearSelBlend. Tyto příkazy se umisťují do Grafical representation - Construction commands a mají speciální umístění. Napřed je potřeba vytvořit oblast pomocí Area tool. Otevřete okno a klikáním myši vytvořte oblast a pojmenujte ji např."orez" .

Potom do Construction commands přepíšeme toto:

AddSelBlendNon("orez", 20)
ClearSelBlend()

20 znamená šířku přechodu.
Pokud máme oblast se jménem "orez". Mezi tyto dva příkazy pak dejte vše, co má být neviditelné. Třeba chci, aby na některém místě byly korály a na některém ne, jako v místnosti Vodní hladina.

Proto CoralLayers2() umístíme mezi příkazy:

CoralBg()
AddSelBlendNon("orez", 20)
CoralLayers2()
ClearSelBlend()


V oblasti "orez" nebudou žádné korály.

Dá se to využít i pokud chcete mít dva typy stěn:icerock2();
AddSelBlendNon("orez", 20)
ice()
ClearSelBlend()

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode