DatÁbaze Grafiky

Datábaze Grafiky neboli Databáze grafické reprezentace

V editoru ve vlastnostech předmětu dáme Database a vyskočí nám nabídka všech objektů, hodících se pro předmět.Odkud se to ale bere? Jak editor ví, co kde je?
Nachází se to v souboru Rooms/_gr_repres_db.txt

float version 0.070103
CGrRepresDatabase grRepresDatabase
{
--Začáteční údaje

   string shapeIdent X;Y;SKLADBA
   {
--Předmět s tvarem X,Y, skladba
      CGrRepresentation
      {
--Už samotná reprezentace
         CGrElContainer grElem
         {
--Skladba
            =
            CGrElSprite
            {
--Sprite
               =
               string fileName Graphics/Objects/x30/ufolaser_14x2.png
--Cesta
            }
         }
         bool shared true
      }
   }
}

Tohle se dost špatně popisuje, prostě se tam podívejte.
Můžete si vytvořit další reprezentaci, nedělá žádné problémy při sdílení místností.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode