Cíle místnosti

Nastavení cílů místností je poměrně jednoduchá záležitost, ale pokud to nechápete nebo chcete vidět další nápady, čtěte dál.

Klasické cíle

V okně Room properties je okno řada políček:
Goal - Cíl místnosti:
 - Standard - Dostaň všechny tvory ven.
 - Get items out - Dostaň ven určité předměty
 - Get items on place - Dostaň na nějaké místo určité předměty.
 - Move items - Pohni s určitými předměty.
 - Touch items - Dotkni určitých se předmětů


Max moves - Maximální počet tahů, 0 - neomezeně tahů.
Auto enter next room - V kampani se hned spustí další místnost.

Zvýraznění oblasti
Pokud chcete zvýraznit oblast, kam se mají tvorové dostat, pojmenujte ji goal.

Cíle pomocí skriptů
Ty se vytvoří pomocí události, podmínky a činnosti SetSolved()

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode